Obraz Live z kamery obrotowej

Jesteśmy na etapie poszukiwania odpowiedniego miejsca i dopełniania formalności.